Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen stoppe nedsalget av Statskog, og ber regjeringen om å redegjøre på egnet måte for Stortinget for hvem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog fra 2014 til dags dato der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.