Bakgrunn

Å sikre offentlig eierskap til Statskog er viktig blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle i Norge. I dag har alle likeverdige muligheter til å kjøpe jakt- og fiskekort på Statskogs områder. Allikevel selger regjeringen store skogområder til privatpersoner som bor andre steder enn der skogområdene ligger. Det svekker tilgangen for folk flest til jakt, fiske og friluftsliv.

I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Nils Kristen Sandtrøen til landbruks- og matministeren, jf. Dokument nr. 15:695 (2019–2020), unnlater statsråden å opplyse hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.