Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken og Hege Haukeland Liadal om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom

Til Stortinget
29. januar 2020

Jonas Gahr Støre

Ingvild Kjerkol

Tuva Moflag

Tellef Inge Mørland

Tore Hagebakken

Hege Haukeland Liadal