Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse krafteksportkabelen NorthConnect

Dette dokument

  • Representantforslag 53 S (2019–2020)
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
30. januar 2020

Bjørnar Moxnes