Representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid

Dette dokument

  • Representantforslag 54 S (2019–2020)
  • Fra: Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
30. januar 2020

Emilie Enger Mehl

Ole André Myhrvold