Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid

Innhold

Til Stortinget
30. januar 2020

Emilie Enger Mehl

Ole André Myhrvold