Representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid

Dokument 8:54 S (2019-2020), Innst. 301 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 27.05.2020 Innst. 301 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid. Det ble flertall for et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak før sammenslåing av tingretter i Østfold og på Romerike eventuelt gjennomføres. Sammenslåing av disse tingrettene stilles i bero frem til saken er behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2020

   Debattert i Stortinget 28.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020