Representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid

Dokument 8:54 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang