Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Innhold

Til Stortinget
30. januar 2020

Sandra Borch

Siv Mossleth

Heidi Greni

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Geir Adelsten Iversen