Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Dokument 8:55 S (2019-2020), Innst. 219 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 219 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 31.03.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 05.05.2020