Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta

Dette dokument

  • Representantforslag 73 S (2019–2020)
  • Fra: Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune og Per Olaf Lundteigen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
13. februar 2020

Kjersti Toppe

Bengt Fasteraune

Per Olaf Lundteigen