Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna

Innhold

Til Stortinget
26. februar 2020

Marit Knutsdatter Strand

Marit Arnstad

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Siv Mossleth