Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer

Dette dokument

  • Representantforslag 86 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
10. mars 2020

Bjørnar Moxnes