Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvakingsaktiviteten frå Andøya til Evenes

Innhold

Til Stortinget
11. mars 2020

Liv Signe Navarsete

Sandra Borch

Bengt Fasteraune

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Siv Mossleth