Representantforslag om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkningsaktiviteten frå Andøya til Evenes

Dokument 8:87 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Liv Signe Navarsete, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang