Representantforslag om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land

Dette dokument

  • Representantforslag 144 S (2020–2021)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
10. mars 2021

Sylvi Listhaug

Gisle Meininger Saudland

Terje Halleland