Representantforslag om å endre gradsforskriften slik at flere studiesteder kan tilby utdanninger arbeidslivet har behov for

Dette dokument

  • Representantforslag 147 S (2020–2021)
  • Fra: Åshild Bruun-Gundersen, Hanne Dyveke Søttar og Roy Steffensen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. mars 2021

Åshild Bruun-Gundersen

Hanne Dyveke Søttar

Roy Steffensen