Representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus

Dette dokument

  • Representantforslag 154 S (2020–2021)
  • Fra: Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Heidi Greni og Willfred Nordlund
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
22. mars 2021

Per Olaf Lundteigen

Kjersti Toppe

Heidi Greni

Willfred Nordlund