Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at ingen mister fasttelefonen før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon.