Representantforslag om å evakuere flere asylsøkere fra Hellas i 2021 og forsterke bistanden til Bosnia

Dette dokument

  • Representantforslag 219 S (2020–2021)
  • Fra: Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Arne Nævra
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Karin Andersen

Lars Haltbrekken

Audun Lysbakken

Freddy André Øvstegård

Mona Fagerås

Arne Nævra