Representantforslag om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk

Dette dokument

  • Representantforslag 242 S (2020–2021)
  • Fra: Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Erlend Wiborg
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Christian Tybring-Gjedde

Jon Engen-Helgheim

Erlend Wiborg