Representantforslag om nødvendige endringer i ventelisteregistrering og fristbruddordning

Dette dokument

  • Representantforslag 259 S (2020–2021)
  • Fra: Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
8. april 2021

Kjersti Toppe

Per Olaf Lundteigen