Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dette dokument

  • Representantforslag 288 L (2020–2021)
  • Fra: Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Geir Pollestad
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Geir Adelsten Iversen

Siv Mossleth

Geir Pollestad