Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dokument 8:288 L (2020-2021), Innst. 451 L (2020-2021), Lovvedtak 133 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Siv MosslethSaken er behandlet i næringskomiteenForslag fra (Sp)Innstilling avgitt 18.05.2021Innst. 451 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Stortinget gjorde følgende vedtak: I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring: § 11 andre ledd skal lyde: For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021