Representantforslag om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV

Dette dokument

  • Representantforslag 13 S (2021–2022)
  • Fra: Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
12. oktober 2021

Bjørnar Moxnes

Geir Jørgensen

Sofie Marhaug