Representantforslag om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Sofie Marhaug Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.12.2021 Innst. 85 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021