Budsjettkapitler

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 2421(2003-2004)

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
900 Nærings- og handelsdepartementet Akselsen, Olav (A)
901 Styret for det industrielle rettsvern Hedstrøm, Øystein (FrP)
902 Justervesenet Hedstrøm, Øystein (FrP)
903 Norsk Akkreditering Kristiansen, Ivar (H)
904 Brønnøysundregistrene Elvik, Åsa (SV)
905 Norges geologiske undersøkelse Momyr, Michael (H)
906 Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Solholm, Lodve (FrP)
907 Sjøfartsdirektoratet Bjørkly, Silja Ekeland (H)
908 Skipsregistrene Momyr, Michael (H)
909 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk Arnesen, Bendiks H. (A)
910 Støtte til utkantbutikker Ryan, Inge (SV)
912 Bedriftsrettet informasjonsformidling Eide, Rigmor Andersen (KrF)
913 Standardisering Gaundal, Aud (A)
914 Spesielle IT-tiltak Bjørkly, Silja Ekeland (H)
922 Norsk Romsenter Enoksen, Odd Roger (Sp)
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer Enoksen, Odd Roger (Sp)
929 Bedriftsrettet kompetanseoverføring Gjedrem, Olaf (KrF)
930 Statens veiledningskontor for oppfinnere Hedstrøm, Øystein (FrP)
934 Internasjonaliseringstiltak (Untatt post 95) Momyr, Michael (H)
937 Reiselivstiltak Solholm, Lodve (FrP)
938 Omstillingstiltak Gaundal, Aud (A)
939 Støtte til skipsbygging Momyr, Michael (H)
950 Forvaltning av statlig eierskap Kristiansen, Ivar (H)
953 Kings Bay AS Hedstrøm, Øystein (FrP)
2421 Nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap (jf.kap. 5325 og 5625) (Untatt post 90, 91 og 95) Fossli, Grethe (A)
3900 Nærings- og handelsdepartementet Akselsen, Olav (A)
3901 Styret for det industrielle rettsvern Hedstrøm, Øystein (FrP)
3902 Justervesenet Hedstrøm, Øystein (FrP)
3903 Norsk Akkreditering Kristiansen, Ivar (H)
3904 Brønnøysundregistrene Elvik, Åsa (SV)
3905 Norges geologiske undersøkelse Momyr, Michael (H)
3906 Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Solholm, Lodve (FrP)
3907 Sjøfartsdirektoratet Bjørkly, Silja Ekeland (H)
3908 Skipsregistrene Momyr, Michael (H)
3939 Støtte til skipsbygging Momyr, Michael (H)
3950 Forvaltning av statlig eierskap Kristiansen, Ivar (H)
3961 Selskaper under NHDs forvaltning (Untatt post 91 og 92) Enoksen, Odd Roger (Sp)
5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Fossli, Grethe (A)
5325 Nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap (Untatt post 90) Fossli, Grethe (A)
5609 Renter fra selskaper under NHDs forvaltning Enoksen, Odd Roger (Sp)
1000 Fiskeridepartementet Akselsen, Olav (A)
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner Kristiansen, Ivar (H)
1030 Fiskeridirektoratet Eide, Rigmor Andersen (KrF)
1040 Fiskeristøtte og strukturtiltak Enoksen, Odd Roger (Sp)
1050 Diverse fiskeriformål Solholm, Lodve (FrP)
2415 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak Arnesen, Bendiks H. (A)
4000 Fiskeridepartementet Akselsen, Olav (A)
4030 Fiskeridirektoratet Eide, Rigmor Andersen (KrF)
4040 Fiskeristøtte og strukturtiltak Enoksen, Odd Roger (Sp)
1100 Landbruksdepartementet Akselsen, Olav (A)
1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m. Enoksen, Odd Roger (Sp)
1115 Mattilsynet Gjedrem, Olaf (KrF)
1138 Støtte til organisasjoner Bjørkly, Silja Ekeland (H)
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
1141 Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket Ryan, Inge (SV)
1143 Statens landbruksforvaltning Arnesen, Bendiks H. (A)
1144 Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket Ryan, Inge (SV)
1145 Jordskifterettene Arnesen, Bendiks H. (A)
1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Gjedrem, Olaf (KrF)
1147 Reindriftsforvaltningen Ryan, Inge (SV)
1148 Naturskade - erstatninger og sikring Elvik, Åsa (SV)
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket Enoksen, Odd Roger (Sp)
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Fossli, Grethe (A)
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen Ryan, Inge (SV)
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift Momyr, Michael (H)
4100 Landbruksdepartementet Akselsen, Olav (A)
4115 Mattilsynet Gjedrem, Olaf (KrF)
4143 Statens landbruksforvaltning Arnesen, Bendiks H. (A)
4145 Jordskifterettene Arnesen, Bendiks H. (A)
4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Gjedrem, Olaf (KrF)
4147 Reindriftsforvaltningen Ryan, Inge (SV)
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Fossli, Grethe (A)