Løse forslag til saken

Dokument 8:30 S (2015-2016), Innst. 205 S (2015-2016)

Forslag nr. 8 fra Ropstad, Kjell Ingolf på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen vurdere opprettelse av et eget varslerombud eller en egen varslerenhet hos Arbeidstilsynet.