Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.03.2016 Innst. 205 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om behovet for et sterkere vern av varslere. I tillegg til at representantforlsaget ble vedtatt vedlagt protkollen ble følgende vedtak fattet:: Stortinget ber regjeringen sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gå gjennom dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt vilkårene «forsvarlig varsling» og «kritikkverdige forhold» skaper en for høy terskel for varsling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2016