Løse forslag til saken

Dokument 8:10 S (2016-2017), Innst. 99 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.

Forslag nr. 2 fra Thomsen, Ib på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen stoppe slukking av FM-nettet.

Forslag nr. 3 fra Nordås, Janne Sjelmo på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen innhente en ny ekstern vurdering av DAB-dekningen, samt sikkerheten rundt nettet og vente med slukkingen av FM-nettet til alle Stortingets krav til teknologiskifte kan garanteres oppfylt.