Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet

Dokument 8:10 S (2016-2017), Innst. 99 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Heidi Greni, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.11.2016 Innst. 99 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om utsatt slokking av FM-nettet. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2016