Løse forslag til saken

Prop. 63 L (2016-2017), Innst. 257 L (2016-2017)

Løse forslag

Forslag nr. 4 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke Stortingets tillit.