Løse forslag til saken

Dokument 8:65 S (2016-2017), Innst. 317 S (2016-2017)

Forslag nr. 4 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen lage en opptrappingsplan for skole- og helsestasjonstilbudet i kommunene, og sikre et likeverdig tilbud landet over gjennom øremerking.