Løse forslag til saken

Dokument 8:123 S (2016-2017), Innst. 477 S (2016-2017)

Forslag nr. 1 fra Holmås, Heikki Eidsvoll på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen vurdere å fjerne selgers rett til å utbedre mangler etter avhendingsloven § 4-10, og fremme forslag til Stortinget om dette.