Løse forslag til saken

Dokument 8:118 S (2016-2017), Innst. 462 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 11 fra Bergstø, Kirsti på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer.

Forslag nr. 12 fra Bergstø, Kirsti på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen legge til rette for, og kreve, ansettelsesforhold i hele stillinger for nyutdannede jordmødre for å sikre at kompetansen og kvaliteten på jordmortjenesten opprettholdes.