Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg

Dokument 8:118 S (2016-2017), Innst. 462 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.06.2017 Innst. 462 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg. Forslagene fikk varierende støtte, men ingen fikk flertall. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017