Løse forslag til saken

Dokument 8:94 S (2018-2019), Innst. 274 S (2018-2019)

Forslag nr. 3 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen revidere forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med formål om å påby reklamefrie soner rundt skoler og sikre at skoler og barnehager er frie for produktreklame.

Forslag nr. 4 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gjennomgå forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep med formål om å innføre et forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi.

Forslag nr. 5 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen vurdere et forbud mot markedsføring av slankemidler.

Forslag nr. 6 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gi Forbrukertilsynet mandat til å slå hardere ned på brudd på markedsføringsloven kapittel 4 om særlig beskyttelse av barn.

Forslag nr. 7 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gi Forbrukertilsynet mandat til å slå ned på bruk av mannekengdukker med medisinsk uforsvarlige kroppsproporsjoner.

Forslag nr. 8 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen innhente mer kunnskap om barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning.

Forslag nr. 9 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige endringer i opplæringslova § 1-1 for å gi loven et normkritisk utgangspunkt.

Forslag nr. 10 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å regulere målrettet reklame i sosiale medier for norske brukere, herunder vurdere forbud mot å målrette og filtrere reklame etter alder.