Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge

Dokument 8:94 S (2018-2019), Innst. 274 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hulda Holtvedt Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 14.05.2019 Innst. 274 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra MDG ble ikke vedtatt, i likhet med to mindretallsforslag fra Ap. Flertallet viste bl.a. til at Stortinget i juni 2018 gjorde en rekke anmodningsvedtak for å motvirke kroppspress blant barn og unge, og at regjeringen er godt i gang med å følge opp disse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2019