Løse forslag til saken

Dokument 8:186 S (2018-2019), Innst. 78 S (2019-2020)

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en fullverdig utredning av å bevare Ullevål sykehus, slik at beslutningen om det framtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet.

Forslag nr. 4 fra Toppe, Kjersti på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt


Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 og gjennom et nytt foretaksmøte sikre at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

- Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus.
- Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter.
- Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen.
- Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
- I senere faser samles Rikshospitalets funksjoner på Ullevål.