Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

Dokument 8:186 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang