Løse forslag til saken

Dokument 8:7 S (2020-2021), Innst. 217 S (2020-2021)

Løse forslag

Forslag nr. 12 fra Toppe, Kjersti på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet for fødende og legge til rette for at alle fødende kvinner kan ha følge av partner under fødsels- og barselsoppholdet, såfremt smittevernfaglige hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte.


Forslag nr. 13 fra Bruun-Gundersen, Åshild på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltiden.