Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet

Dokument 8:7 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang