Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet

Dokument 8:7 S (2020-2021), Innst. 217 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 217 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om tiltak for å sikre en trygg fødsels- og barselsomsorg og jordmortjenester i hele landet. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble det vedtatt å be regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift ved fødeavdelingen i Kristiansund. Det ble også vedtatt å be regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund. Et forslag om at Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barselstiden ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021