Løse forslag til saken

Dokument 8:91 S (2020-2021), Innst. 273 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 3 fra Aydar, Seher på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede kutt i el-avgiften, subsidiering av nettleien, momsreduksjon eller andre tiltak som kan sikre lave strømpriser for de med lav inntekt i perioder der strømprisen er høy