Representantforslag om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser

Dokument 8:91 S (2020-2021), Innst. 273 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 25.02.2021 Innst. 273 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 91 S (2020-2021) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser, jf. Innst. 273 S (2020-2021). Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. For ordens skyld vises det til at Stortinget ved behandlingen av en annen sak, jf. Innst. 233 S (2020-2021), har bevilget 260 mill. kroner til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021