Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden1. januar-31. desember 1996

Dokument nr. 5 (1996-97), Innst. S. nr. 168 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 23.04.1997 Innst. S. nr. 168 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1997