Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Norge og Frankrike om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Frankrike (NorFra-avtalen)

St.prp. nr. 44 (1996-97), Innst. S. nr. 172 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.04.1997 Innst. S. nr. 172 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1997