Ny lov om folketrygd (folketrygdloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.01.1997 Innst. O. nr. 46 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.1997

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1997