Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.10.1996 Innst. O. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.10.1996

   Behandlet i Lagtinget: 15.11.1996