Innstilling fra finanskomiteen om lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 2 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 32 (1995-96)
  • Dato: 15.10.1996
  • Utgiver: finanskomiteen