Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ot.prp. nr. 33 (1995-96), Innst. O. nr. 57 (1996-97), beslutning. O. nr. 78 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.03.1997 Innst. O. nr. 57 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997