Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 57 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 33 (1995-96)
  • Dato: 18.03.1997
  • Utgiver: kommunalkomiteen