Framlegg frå stortingsrepresentant Arne Haukvik om at Landsforeningen Rettferd for Taperne vert gjeve fast plass på statsbudsjettet, med 500 000 kroner som ekstra løyving for 1997 og minst 1 mill. kroner i året frå og med 1998

Dokument nr. 8:72 (1996-97), Innst. S. nr. 298 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Haukvik Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1997 Innst. S. nr. 298 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997